Chào mừng bạn đến với website Mầm non 19
Thứ tư, 28/7/2021, 8:35
Lượt đọc: 59

Kế hoạch huy động trẻ đến trường và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp Năm học 2021 - 2022

  UBND QUẬN BÌNH THẠNH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG MẦM NON 19                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số: 34/KH-MN19                   Bình Thạnh, ngày 15 tháng 7 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Huy động trẻ đến trường và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp

Năm học 2021 - 2022

 

Căn cứ Điều lệ trường Mầm non;

Căn cứ Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2021-2022;

Căn cứ Công văn số 1749/UBND-VX ngày 30 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về triển khai tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn 1591/SGDDT-VP ngày 30 tháng 5 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về ngưng tất cả các hoạt động tập trung quá số người theo qui định giãn cách của Ủy ban Nhân dân Thành phố;

Căn cứ vào Kế hoạch số 178/KH-UBND-GDĐTngày 12/7/2021 của UBND quận về Huy động trẻ đến trường và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2021-2022;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-PGD ngày 15/7/2021 của Phòng giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh về thành lập Hội đồng tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022;

Căn cứ vào tình hình thực tế mạng lưới trường lớp và số trẻ trong độ tuổi đi học trên địa bàn dân cư phường 19; Trường Mầm non 19 xây dựng kế hoạch huy động trẻ đến trường và tuyển sinh vào các lớp năm học 2021-2022 như sau:

I. YÊU CẦU TUYỂN SINH

1. Đảm bảo chỗ học cho học sinh vào các lớp đầu cấp; Mầm non nhận theo phường hoặc cụm phường.

2. Thực hiện tốt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

3. Thực hiện đúng Điều lệ trường Mầm non.

4. Tuyệt đối không vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

II.  NGUYÊN TẮC TUYỂN SINH

1. Huy động 100% trẻ 5 tuổi đang cư trú trên địa bàn phường ra lớp.

2. Đảm bảo chỗ học cho trẻ Nhà trẻ, Mầm, Chồi, Lá.

3. Đảm bảo sĩ số lớp theo đúng Điều lệ trường Mầm non.

4. Hội đồng tuyển sinh trường có trách nhiệm thực hiện việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp theo qui định; Phối hợp với Uỷ ban nhân dân phường 19 trong việc tuyển sinh năm học 2021-2022.

III. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

1. Tổng số lớp: 10 lớp trong đó Nhà trẻ: 04 nhóm; MG: 06 lớp

- Sĩ số lớp: bình quân Nhà trẻ: 25 trẻ/nhóm; Mẫu giáo: 35 trẻ/ 1lớp

- 100% trẻ trong độ tuổi vào học mẫu giáo trong đó100% học bán trú.

- 100% trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo trong đó 100 % trẻ học bán trú.

2. Huy động 286 trẻ đến lớp trong đó:

2.1. Tuyển mới: 91, cụ thể như sau:

- Nhóm 13-18 tháng (Trẻ sinh từ tháng 3/2020 đến tháng 8/2020): 10 trẻ.

- Nhóm 19-24 tháng (Trẻ sinh từ tháng 10/2019 đến tháng 2/2020): 15 trẻ.

- Nhóm 25-36 tháng (Trẻ sinh tháng 01/2019 đến tháng 9/2019): 39 trẻ.

- Lớp Mầm (Trẻ 3 tuổi; sinh năm 2018): 03 trẻ.

- Lớp Chồi (Trẻ 4 tuổi; sinh năm 2017): 04 trẻ.

- Lớp Lá (Trẻ 5 tuổi; sinh năm 2016): 20 trẻ.

2.2. Trẻ đang học tại trường: 195trẻ

IV. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

1. Huy động trẻ ra lớp mầm non 5 tuổi và các lớp khác

a) Phương thức tuyển sinh

Nhà trường phối hợp với Uỷ ban nhân dân phường 19 để vận động và tiếp nhận trẻ 5 tuổi chưa ra lớp để thực hiện phổ cập Mầm non cho trẻ 5 tuổi.

 Huy động trẻ đang cư trú trên địa bàn phường 19 vào trường mầm non. Có kế hoạch để đảm bảo chỗ học cho trẻ Nhà trẻ -  Mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi.

Thu nhận trẻ tại địa phương trước và có thể thu nhận trẻ các phường khác nếu chưa đủ chỉ tiêu. Ưu tiên tiếp nhận trẻ mẫu giáo 5 tuổi (sinh năm 2016) có hộ khẩu thường trú, KT3 tại phường 19).

b) Tiêu chuẩn tuyển sinh như sau:

Diện 1: Các cháu có hộ khẩu thường trú tại phường 19 và:

- Có Cha (hoặc Mẹ) là CB-CC-VC.

- Là trẻ mồ côi sống với Ông bà, Cô, Dì, Chú, Bác.

- Là trẻ con của gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Diện 2: Các cháu là con của cán bộ chiến sĩ Lực lượng vũ trang, Công an, Giáo viên, nhân viên ngành giáo dục đang công tác tại các đơn vị trên địa bàn Phường 19.

2. Thành phần hồ sơ

- Đơn xin nhập học (theo mẫu)

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ.

- Phiếu khám sức khoẻ (Theo mẫu).

- Thẻ bảo hiểm y tế của trẻ (bản photocopy)

- Bản sao hộ khẩu (mang theo bản chính để đối chiếu).

- Giấy xác nhận: Cha hoặc mẹ là CB-CC-VC, cán bộ chiến sĩ Lực lượng vũ trang, Công an, Giáo viên, chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo.

3. Thời gian tuyển sinh (phát hồ sơ, nhận hồ sơ, công bố kết quả):

- Do tình hình dịch CoVid -19 vẫn diễn biến còn phức tạp, nhà trường sẽ tuyển sinh trực tuyến, phụ huynh nhận tin nhắn và đăng ký qua trang website: http://tuyensinhbinhthanh.vn.

- Thông qua Cổng thông tin điện tử của đơn vị: https://mn19binhthanh.hcm.edu.vn. Phụ huynh không đăng ký được qua website có thể gọi và đăng ký trực tiếp qua số điện thoại: 0903 197 509 (cô La), 0918 058 165 (cô Phượng). Thời gian: Từ thứ hai đến thứ sáu (sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00).

- Nhà trường cùng giáo viên và Ban đại diện cha mẹ học sinh thông tin rộng rãi đến toàn thể cha mẹ học sinh qua các group về hình thức tuyển sinh năm học 2021-2022.

- Nhà trường phối hợp với Ủy ban nhân dân phường và các ban ngành đoàn thể phường 19 để vận động và tiếp nhận trẻ 5 tuổi chưa ra lớp để thực hiện phổ cập Mầm non cho trẻ 5 tuổi.

4. Thời gian:

* Tuyển mới:

- Từ ngày 09/8/2021 đến ngày 22/8/2021 phụ huynh có con, em thuộc lứa tuổi tuyển mới sẽ đăng nhập vào phần mềm để đăng ký thông tin cho trẻ.

- Từ ngày 23/8/2021 đến ngày 24/8/2021: Ban tuyển sinh của trường căn cứ vào tiêu chuẩn tuyển sinh để xét duyệt và thông báo kết quả đến phụ huynh.

* Đối với trẻ đang học tại trường:

- Từ ngày 09/8/2021 đến ngày 16/8/2021 phụ huynh đăng ký học cho các bé thông qua group của giáo viên chủ nhiệm lớp năm học 2020-2021.

5. Phân công nhiệm vụ

- Phó Hiệu trưởng/CSND: Thực hiện kế hoạch tuyển sinh dựa vào kế hoạch và chỉ tiêu được giao năm 2021- 2022.

- Phó Hiệu trưởng/CSGD: duyệt hồ sơ tuyển sinh Khối Nhà trẻ và thông tin đến phụ huynh về công tác tuyển sinh trực tuyến năm học 2021-2022, thông qua điện thoại - cổng thông tin điện tử của đơn vị.

- Phó Hiệu trưởng/CSND: Rà soát số lượng học sinh theo độ tuổi, duyệt hồ sơ khối Mầm, Chồi, Lá.

- Kế toán - Văn thư: Phát hồ sơ và hướng dẫn Phụ huynh ghi đầy đủ các thông tin trong hồ sơ. Cập nhật danh sách học sinh đã mua hồ sơ.

- Chủ tịch Công đoàn - Ban thanh tra Nhân dân: Theo dõi các cháu năm học cũ mà Phụ huynh đến đăng ký (theo danh sách đã có sẵn).

Trên đây là Kế hoạch huy động trẻ đến trường và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022 của trường Mầm non 19./.

    

Nơi nhận:                                                                  KT. HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD và ĐT;                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Lưu: VT. (đã ký)

                                                                                                 

                                                                                        Trần Thị La

Tác giả: admin

88