Chào mừng bạn đến với website Mầm non 19
Thứ hai, 11/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 172

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019-2020

Ngày 24 tháng 10 năm 2019 trường Mầm non 19 đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019-2020

Khen thưởng cho cá nhân hoàn thành chương trình học

Chia tay Ban Chấp hành công đoàn cũ

Ký kết giữa chính quyền và Công đoàn

Bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra Nhân dân

88