Chào mừng bạn đến với website Mầm non 19
Thứ tư, 5/6/2019, 0:0
Lượt đọc: 253

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG MẦM NON 19

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh

nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Tốt

Khá

Đạt

Chưa đạt


Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viênI

Giáo viên

2018

1

1


1

5

14

 

5

15


1

Nhà trẻ

87

14

4

 

 

8


2

Mẫu giáo

1211


1


1

1

10

 

5

 7


II

Cán bộ quản lý

3


1

Hiệu trưởng

11


1

 

12

Phó hiệu trưởng

22


2

 

2III

Nhân viên

10


1

Nhân viên văn thư

1

1

2

Nhân viên kế toán

113

Thủ quỹ4

Nhân viên y tế

1

1

5

Nhân viên khác

7


7
                                                                           Bình Thạnh, ngày 25 tháng 5 năm 2019

                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                        (đã ký)

                                                                                Hoàng Thị Tám

Tin cùng chuyên mục

87