Chào mừng bạn đến với website Mầm non 19
Thứ tư, 5/6/2019, 0:0
Lượt đọc: 305

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG MẦM NON 19

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

10

Số m2/trẻ em

II

Loại phòng học

1

Phòng học kiên cố

10

m2 / trẻ

2

Phòng học bán kiên cố

0

3

Phòng học tạm

0

4

Phòng học nhờ

0

III

Số điểm trường

3

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

3

834 m2

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

3

476 m2

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

10

m2 / trẻ

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

10

m2/trẻ

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

7

0.2 m2/trẻ

4

Diện tích hiên chơi (m2)

0

0

5

Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2)

0

0

6

Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2)

01

44 m2

7

Diện tích nhà bếp và kho (m2)

01

72 m2

VII

Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)

Số bộ/nhóm (lớp)

1

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định

20 bộ

2 bộ/lớp

2

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định

0

0

VIII

Tổng số đồ chơi ngoài trời

15 bộ

5 bộ/sân chơi (trường)

IX

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... )

4

2 máy vi tính

2 amply

1 máy chiếu

X

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định)

0

Số thiết bị/nhóm (lớp)

1

XI

Nhà vệ sinh

Số lượng(m2)

Dùng cho

giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

2,5 m2

x

x

0.2m2/trẻ

x

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)

Không

XII

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

XIII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

XIV

Kết nối internet

x

XV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

x

XVI

Tường rào xây

x

..

....

                                                                                                                 

                                                                   Bình Thạnh, ngày 25 tháng 05 năm 2019

                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                      (đã ký)

          Hoàng Thị Tám

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163