Chào mừng bạn đến với website Mầm non 19
Thứ tư, 5/6/2019, 0:0
Lượt đọc: 205

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2018-2019

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2018-2019

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG MẦM NON 19

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 201-2019

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12

tháng

tuổi

13-24

tháng

tuổi

25-36

tháng

tuổi

3-4

tuổi

4-5

tuổi

5-6

tuổi

I

Tổng số trẻ em

347

0

34

54

86

87

86

1

Số trẻ em nhóm ghép

0

0

0

0

0

0

0

2

Số trẻ em học 1 buổi/ngày

0

0

0

0

0

0

0

3

Số trẻ em học 2 buổi/ngày

0

0

0

0

0

0

0

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

0

0

0

0

0

0

0

II

Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú

347

0

34

54

86

87

86

III

Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe

347

0

34

54

86

87

86

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

347

0

34

54

86

87

86

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Số trẻ cân nặng bình thường

297

0

42

63

80

75

98

2

Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

2

0

0

0

1

1

0

3

Số trẻ có chiều cao bình thường

345

0

42

63

80

75

97

4

Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi

2

0

0

0

1

1

0

5

Số trẻ thừa cân béo phì

48

0

1

4

7  12  24

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Chương trình giáo dục nhà trẻ

88

 

34

54

 

 

 

2

Chương trình giáo dục mẫu giáo

259

 

 

 

86

87

86

 

                                                                           Bình Thạnh ngày 25 tháng 5 năm 2019

                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                      (đã ký)

 

 

 

 

                                                                              Hoàng Thị Tám

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163