Chào mừng bạn đến với website Mầm non 19
Thứ sáu, 24/7/2020, 0:0
Lượt đọc: 145

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2020-2021

Biểu mẫu 01

  UBND QUẬN BÌNH THẠNH

     TRƯỜNG MẦM NON 19

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2020-2021

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được

Chăm sóc nuôi dưỡng:

- 100% trẻ học bán trú.

- 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần.

- 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.

- 100% trẻ được cân, đo và theo dõi biểu đồ sức khỏe 3 lần/năm.

- 80% phát triển bình thường theo độ tuổi.

- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi và nhẹ cân còn dưới 1%.

- Khống chế tỉ lệ thừa cân béo phì dưới 10%.

* Chăm sóc nuôi dưỡng:

- 100% trẻ học bán trú.

- 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần.

- 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.

- 100% trẻ được cân, đo và theo dõi biểu đồ sức khỏe 3 lần/năm.

- 85% phát triển bình thường theo độ tuổi.

- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi và nhẹ cân còn dưới 1%.

- Khống chế tỉ lệ thừa cân- béo phì dưới 10%.

- 85% trẻ có sức khỏe tốt, thích vận động và trẻ có kỹ năng vận động khéo léo theo độ tuổi.

II

 

Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện

- Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non sau chỉnh sửa theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non sau chỉnh sửa theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III

Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển

Thể chất: 80/80 trẻ, tỷ lệ: 100%

Nhận thức: 76/80 trẻ, tỷ lệ: 95%

Ngôn ngữ: 74/80 trẻ, tỷ lệ: 92%

Tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ: 72/80 trẻ, tỷ lệ: 90% 

Thể chất: 226/226 trẻ, tỷ lệ: 100%

Nhận thức: 215/226 trẻ, tỷ lệ: 95%

Ngôn ngữ: 216/226 trẻ, tỷ lệ: 95,5%

Thẩm mỹ: 214/226 trẻ, tỷ lệ: 94,6%

Tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ:    206/226 trẻ, tỷ lệ: 91%

IV

Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non

 

+ Trẻ tham quan địa danh, di tích lịch sử, văn hoá địa phương: 1 năm 2 lần.

+ Tham quan trường Tiểu học (trẻ 5 tuổi)

+ Tham gia các trò chơi dân gian: trong các ngày lễ hội trong năm.

+ Các hoạt động ngoại khóa: (trên tinh thần tự nguyện của Cha mẹ học sinh): Hội họa, Nhịp điệu, Anh văn.

Bình Thạnh, ngày 20 tháng 7 năm 2020

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                         (đã ký)

 

 

            Hoàng Thị Tám

Tin cùng chuyên mục

88