Chào mừng bạn đến với website Mầm non 19
Thứ tư, 5/6/2019, 0:0
Lượt đọc: 230

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019-2020

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG MẦM NON 19

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm hc 2019-2020

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được

* Chăm sóc nuôi dưỡng:

 • 100% trẻ học bán trú.
 • 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần.
 • 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.
 • 100% trẻ được cân, đo và theo dõi biểu đồ sức khỏe 3 lần/năm,
 • 80% phát triển bình thường theo độ tuổi.
 •  Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi và nhẹ cân còn dưới 1%.
 • Khống chế tỉ lệ thừa cân béo phì dưới 10%.

* Chăm sóc nuôi dưỡng:

 • 100% trẻ học bán trú.
 • 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần.
 • 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.
 • 100% trẻ được cân, đo và theo dõi biểu đồ sức khỏe 3 lần/năm
 •  85% phát triển bình thường theo độ tuổi.
 •  Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi và nhẹ cân còn dưới 1%.
 • Khống chế tỉ lệ thừa cân- béo phì dưới 10%.

85% trẻ có sức khỏe tốt, thích vận động và trẻ có kỹ năng vận động khéo léo theo độ tuổi.

II

 

Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện

- Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non sau chỉnh sửa theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

-Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non sau chỉnh sửa theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

III

Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển

Thể chất88/88 trẻ, tỷ lệ: 100%

Nhận thức83/88 trẻ, tỷ lệ: 94,3%

Ngôn ngữ80/88 trẻ, tỷ lệ: 90,9%

Tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ:

  80/88 trẻ, tỷ lệ: 90,9%

 

Thể chất259/259 trẻ, tỷ lệ: 100%

Nhận thức250/259 trẻ, tỷ lệ: 96,5%

Ngôn ngữ247/259 trẻ, tỷ lệ: 95,4%

Thẩm mỹ245/259 trẻ, tỷ lệ: 94,6%

Tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ:

   235/259 trẻ, tỷ lệ: 90,7%

IV

Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non

 

+ Trẻ tham quan địa danh, di tích lịch sử, văn hoá địa phương: 1 năm 2 lần.

+ Tham quan trường Tiểu học (trẻ 5 tuổi)

+ Tham gia các trò chơi dân gian: trong các ngày lễ hội trong năm.

+ Các hoạt động ngoại khóa:

(trên tinh thần tự nguyện của Cha mẹ học sinh): Hội họa, Nhịp điệu, Anh văn

Bình Thạnh, ngày 25 tháng 5 năm 2019

                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                      (đã ký)

 

 

                                                                                Hoàng Thị Tám

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163